Ceramic Pro

Ceramic Pro Rain

Kategoriserad under:

Objektets yta skyddas genom en beläggning som är baserad på keramiska
molekylära nät. Ytor belagda med Ceramic Pro Rain får vatten att pärla sig
vilket gör att regnvatten rullar rakt av glaset vid körning med hastigheter av
endast 50 km / h eller högre, vilket nästan eliminerar behovet av vindrutetorkare.
Varje objekt vars yta förseglas med Ceramic PRO Rain förblir ren en längre
tidsperiod och kan rengöras mycket enklare och snabbare.

 

• Långt skydd till 12 månader

• 110 ° Hydrofobisk  effekt

• Mycket lättvättad yta

• Utmärkt väderbeständighet

• UV & Värme resistent

• Transparent  Skydd